Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Łomazach jako zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy.

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy, 21-532 Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel. 83 3417585, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy wynikających z przepisów prawa:
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
• Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
• Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww. przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• pracownicy firm zewnętrznych z którymi GOPS podpisał umowę powierzenia w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemów komputerowych lub realizacji zadań specjalistycznych.,
• podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich.

 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).