VI Gminny Konkurs Pięknego Czytania

Biblioteka LOGO,, Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować ‘’ – to myśl przewodnia VI Gminnego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się 16.06.2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.

Celem konkursu było propagowanie kultury czytelniczej, ukazanie piękna języka ojczystego oraz wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzenia wolnego czasu.

Udział wzięli uczniowie klas I – III Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach i Szkoły Podstawowej w Huszczy którzy przybyli z panią Danutą Nazarewicz. Konkurs odbył się pod patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego. W podsumowaniu uczestniczyła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska.

 

W jury zasiedli przedstawiciele instytucji organizujących to przedsięwzięcie:  Agata Chwalewska dyrektor GBP w Łomazach, Ryszard Bielecki dyrektor GOK w Łomazach, Monika Trochonowicz pedagog szkolny ZPO w Łomazach. 

Po wysłuchaniu uczestników przyznano następujące dyplomy i nagrody:

Kategoria klas I

1.Miejsce – Krzysztof Sinkiewicz

2.Miejsce -  Zuzanna Charewicz

 

Kategoria klas II

1.Miejsce – Alicja Maciejewska

2.Miejsce – Klara Kapczuk

3.Miejsce – Anastazja Wołosowicz

 

Kategoria klas III

1.Miejsce – Michał Dyrdowski

2. Miejsce – Lena Rusek

3. Miejsce – Małgorzata Łojewska

 

Nad przebiegiem konkursu czuwała Elżbieta Bielecka  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Galeria - Facebook Biblioteka