Konkurs Plastyczny "Czyste powietrze - dla zdrowia najlepsze!”.

Wójt Gminy Łomazy zaprasza wszystkich uczniów mieszkających na terenie Gminy Łomazy do Szkolnego Konkursu Plastycznego "Czyste powietrze - dla zdrowia najlepsze!”.

 

Poniżej Regulamin Konkursu.

Cel konkursu:
1. Podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i problematyki związanej z zanieczyszczeniem powietrza,
2. Poznanie sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza – odnawialne źródła energii
3. Przybliżenie problemu smogu, jego przyczyn i konsekwencji,
4. Uświadomienie konieczności podejmowania działań antysmogowych – wymiana źródeł ciepła
5. Zwrócenie uwagi na problem smogu w odniesieniu do jakości życia w naszej Gminie,
6. Dostrzeżenie zagrożeń wynikających z dynamiki zmian klimatycznych,
7. Rozwijanie wrażliwości ekologicznej,
8. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej.

 

Uczestnicy:
1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I – VIII ZPO w Łomazach oraz SP w Huszczy Pierwszej, w następujących kategoriach:
- klasy I – III
- klasy IV – V
- klasy VI - VIII
2. Do konkursu można zgłaszać tylko prace indywidualne; jeden uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.

Przedmiot konkursu:
1. Prace konkursowe muszą dotyczyć tematyki zanieczyszczenia i ochrony powietrza, propagowania wiedzy i sposobów dbania o czyste powietrze a także zagrożeń dla atmosfery wynikających z działalności człowieka,
2. Format pracy: A3 lub A4,
3. Technika wykonania: dowolna (np. rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.),
4. Termin dostarczania prac: 10.01.2023 (do organizatorów).

 

Ocenie pracy podlega:
1. Zgodność pracy z tematem konkursu,
2. Ujęcie tematu ( pomysłowość, technika wykonania, poprawność, estetyka pracy),
3. Stopień trudności wykonania pracy,
4. Inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców.

Organizatorzy: Wójt Gminy Łomazy, Dyrektor ZPO w Łomazach, Dyrektor SP w Huszczy

Dla uczestników przewidziano następujące nagrody w każdej kategorii:

Za zajęcie I miejsca - głośnik bluetooth
Za zajęcie II miejsca – power bank
Za zajęcie III miejsca – słuchawki bezprzewodowe

Dodatkowo przewidziano wyróżnienia w każdej kategorii z nagrodą dla każdej wyróżnionej pracy.