Herb

Herbem Łomaz jest podwójny krzyż Jagiellonów herbnakryty koroną królewską na niebieskim tle.

Jest to pierwotny herb miasta królewskiego Łomaz, nadany przez króla Zygmunta Augusta w roku 1568 łącznie z prawami miejskimi, które zostały odebrane po powstaniu styczniowym. W czasach porozbiorowych zapomniano o nim zupełnie i w 1847 roku nadano Łomazom nowy herb, dwupolowy: w pierwszym polu przedstawia on głowę wilka, a w drugim orli szpon. Narysowany wyżej herb jest herbem królewskim Jagiellonów i zawsze figurował na pieczęciach koronnych. Dlatego ma nad podwójnym krzyżem Jagiellonów koronę królewską.

pieczęć łomazy


Łomazy, jako miasto królewskie od 1568 roku, posługiwały się pieczęcią o cechach królewskich. Na owalnej tarczy widnieje podwójny krzyż, tarcza nakryta jest koroną królewską i otoczona labrami. Wyraźny odcisk pieczęci miasta Łomaz widnieje na dokumencie z 1715 roku w archiwum Przeździeckich w Warszawie.