Burwin

Sadowska Agata - SołtysBurwin  - Gmina Łomazy
tel. 512 124 573

 

Rada Solecka:
Bugaj Andrzej
Kuflowska Justyna
Poddaniec Szczepan
Szymanek Renata

 

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 83
Ewidencyjny numer obrębu: 0002

Galeria


Burwin
W wieku XIX taką nazwę nosiły wieś i dwa folwarki w powiecie bialskim, guberni siedleckiej gminie Lubienka parafii Łomazy i Karczówka.
Folwarki te należały do Chmielińskiego i Mroza.
Wieś Burwin liczyła w 1827 r. 23 domy i 84 mieszkańców. W roku 1883 było tu 25 domów i 227 mieszkańców.
Według spisu powszechnego z roku 1921 miejscowość Burwin w gminie Lubenka II posiadała 48 domów i 294 mieszkańców.