„Poranna Rosa”

Tadeusz Jarocki - Opiekunem artystycznym

Grupa śpiewacza powstała 01 kwietnia 2016 r. w Korczówce z inicjatywy Koła Aktywnych Mieszkańców Wsi „Jawor”. Opiekunem artystycznym zespołu jest Pan Tadeusz Jarocki grający na akordeonie, a śpiewają: Krystyna Kalicka, Feliks Kalicki, Maria Kulik, Anna Michalczuk, Danuta Oleszczuk, Maria Welo i Agnieszka Panasiuk pełniąca jednocześnie funkcję koordynatora działań organizacyjnych grupy. Podstawowym celem zespołu jest ocalenie od zapomnienia dawnych pieśni i kultywowanie tradycji ludowych. W repertuarze aktywnych mieszkańców z Korczówki są pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne i religijne, którzy jednocześnie z zaangażowaniem uczestniczą w życiu społeczno-kulturalnym wsi i gminy.