Przejdź do treści

Deklaracje śmieciowe

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła


Uwaga!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (DLA OSÓB FIZYCZNYCH – informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o gruntach i informacje o lasach, DLA OSÓB PRAWNYCH – deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny, leśny).

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.