Przejdź do treści

Urząd Gminy w Łomazach pok. 19
Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy
tel. 83 341 70 03

Skład Komisji:

 • Elżbieta Sobechowicz – Przewodnicząca
 • Monika Dziobek – Członek
 • Stanisław Głowacki – Członek
 • Janusz Kosowski- Członek
 • Urszula Najdyhor – Członek
 • Ewa Piętka – Członek
 • Monika Trochonowicz– Członek
 • Agnieszka Stanilewicz– Członek
 • Dorota Szostakiewicz – Członek

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach podstawowa pomoc psychoterapeutyczna i wsparcie psychologiczne

 • dla członków rodzin z problemem uzależnienia (alkohol, narkotyki),
 • dla młodych dorosłych usamodzielniających się, pochodzących z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy,
 • dla osób doświadczających przemocy,
 • dla osób z tendencjami agresji,
 • dla osób w kryzysie,
 • dla małżeństw w konflikcie,
 • dla rodziców mających problemy z wychowaniem dzieci,
 • dla każdego potrzebującego każdej innej pomocy i wsparcia.

Porady udzielane są bezpłatnie w każdą pierwszą środę miesiąca od godz. 15.00 do godz.17.00 przez Psychologa zgodnie z harmonogramem znajdującym się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łomazach.

Siedziba punktu mieści się w Łomazach przy ulicy Szkolnej 18A w Gminnym Ośrodku Kultury.

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 248/22 Wójta Gminy Łomazy z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łomazach.

Ważne dokumenty

Grupa wsparcia

Spotkania grupa AL-ANON Siła i nadzieja dla rodzin i przyjaciół alkoholików
Spotkania odbywają się w I i III piątek każdego miesiąca o godz. 17:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)

GUPA AA „Zielawa”
Mitingi odbywają się w każdy czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach. ( na czas remontu GOK w Łomazach)